Objevíte zde  147 obytných a hospodářských staveb z Bavorského lesa. z let 1580 až 1850, které můžete navštívit a prozkoumat. Jedná se o 50 selských stavení s hospodářskými objekty, mlýny, pilami, kovárnami, vesnickými a polními kapličkami, mezníky, a nejstarší národní školou Německa. Muzejní areál zaujímá celkovou plochu 20 ha a disponuje rozsáhlým inventářem o více než 60.000 jednotlivých kusech.Těžištěm sbírky kromě lidového náboženského umění jsou oblečení a prádlo, nábytek, keramika, selská zařízení, zemědělské stroje a nástroje ze 40-ti řemeslných oborů. Budovy a sbírky v muzeu dokumentují způsob bydlení a hospodaření od 18. až do začátku 20. století v tomto regionu. Kromě ukázek různých řemesel, jako pečení specialit z chlebového těsta (calt), koblih a chleba, hrnčířství, potisk látek, podmalby na skle, předení a dalších. web: www.museumsdorf.com