Ledovcová jezera

V dobách posledního zalednění Šumavy (přibližně před 10tisíci lety) bylo na svazích zdejších hor – na hranici tehdější sněžné čáry (asi 1000 m n.m) – 11 ledovců, které pomalými posuvy vyhloubily budoucí dna jezer a vytvořily valy čelních morén. Roztátím ledovců se tyto jímky naplnily vodou a vzniklo původně 10 jezer. Mělké kary dvou z nich se postupně zanášely sedimenty a časem došlo k jejich úplnému zanesení a zrašelinění. Jedno z těchto bývalých jezer se nacházelo těsně u Prášilského jezera – Staré jímky a druhé pak v severním karu bavorského Roklanu.

V současné době má tedy celá oblast Šumavy 8 jezer. Pět z nich se nachází v české části: Černé, Čertovo, Plešné, Laka a Prášilské jezero. Zbývající tři ledovcová jezera leží na území Bavorského lesa – Velké, Malé Javorské a Roklanské jezero.

Více informací http://www.sumavainfo.cz/Ledovcova-jezera

Fotogalerie